5 điều cấm trong thông tư quản lý blog

Thông tư số 07 về hoạt động cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân được Bộ Thông tin – Truyền thông ban hành tuần này khẳng định chủ thể blog sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung bị truyền đi trên trang của mình.
Để tránh những nội dung được cung cấp, lưu trữ trên blog bị phát tán không mong muốn, blogger phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, mật khẩu, khóa mật mã…
Theo thông tư này, blog được hiểu là "trang thông tin điện tử cá nhân" được dùng để thể hiện những thông tin mang tính chất cá nhân phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc trao đổi, chia sẻ với một nhóm người hoặc với cộng đồng rộng rãi sử dụng dịch vụ Internet. Trang thông tin điện tử cá nhân được chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân đăng ký khởi tạo trên Internet. …

Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định Thông tư 07 ra đời là để tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích mọi người mở rộng khả năng tương tác, chia sẻ, sử dụng Internet lành mạnh và tránh vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm ở Mục 3 gồm:

1. Lợi dụng trang thông tin điện điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại điều 6 Nghị định số 97 (Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet).

2. Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

4. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ luật dân sự.

5. Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(trích VNExpress)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.