Đây là 2 quyển trong bộ Disney Princess. Một quyển là Phonics & một quyển là Math.
Nội dung cơ bản cũng tương tự các quyển phát âm và toán Disney khác, nhưng 2 quyển này dùng hình ảnh Barbie chứ không phải các nhân vật hoạt hình.

Xin mời download :

BARBIE PHONICS

BARBIE MATH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Nuôi Dạy Con sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu suất của trang web, hiện quảng cáo phù hợp với người dùng và cho phép chia sẻ qua mạng xã hội. Khi click vào nút Chấp Nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookies. Vui lòng xem thêm về chính sách quyền riêng tư.