Chương trình Giáo Dục các Giá Trị Cuộc Sống (LVEP)

Trước khi giới thiệu về chương trình Giáo Dục Những Giá Trị Sống và các kỹ năng làm cha mẹ, mình đặc biệt cảm ơn Mẹ Chou (T.Th) – một thành viên thân quen trên WTT – đã giới thiệu cho mình về chương trình này. Mẹ Chou đã nhiệt tình giới thiệu thông tin về chương trình, gửi tận tay mình quyển tài liệu và còn tặng cho mình quyển sách nổi tiếng “Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi”. Cám ơn Mẹ Chou thật nhiều vì đã cho chị món quà đáng giá “của một vạn & công một triệu” 🙂

Mình đọc tài liệu và cảm thấy những gì họ viết thật có giá trị. Càng đọc càng thích. Khi vận dụng cũng dễ dàng. Vì thế mình xin chia sẻ nội dung lại với các bạn. Mình cũng tin rằng Chương Trình sẽ đồng ý để mình tóm lược và chuyển tải nội dung vào blog này vì mục đích của chương trình cũng là chia sẻ và nhân rộng các giá trị sống tốt đẹp.

Chương trình giáo dục các giá trị cuộc sống (LVEP) là một chương trình giáo dục về các giá trị, giúp trẻ em và thanh thiếu niên có khả năng khai thác và phát triển 12 giá trị xã hội và cá nhân cơ bản : Hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết.

Mục đích của LVEP là cung cấp các nguyên tắc & công cụ mang tính hướng dẫn cho sự phát triển toàn diện của con người

LVEP là nột tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ. Văn phòng hợp tác LVEP được đặt ở New York. Chương trình liên kết các nhà giáo dục khắp nơi trên thế giới. LVEP được Unesco ủng hộ và có sự cố vấn của các chuyện gia giáo dục Unicef (New York)

Mình sẽ post riêng một loạt bài giới thiệu về các kỹ năng làm cha mẹ và các hoạt động giá trị dành cho cha mẹ do LVEP giới thiệu.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.