I say Gold – Phạm Quỳnh Anh

Thương tặng tất cả các bạn ở nước ngoài
Và cả các bạn ở quê hương nữa.

Mong con khôn lớn đi khắp năm châu bốn bể, nhưng vẫn luôn nhớ đến cội nguồn và hãy luôn tự hào là người Việt Nam da vàng

[Verse 1]
Walking through the streets
Sometime there’s a stranger in my town
Wait ‘til April and I meet
Wear my silken shirts and gowns

Karaoke I sing
Balance my yang with my ying
When I say I love to follow eastern winds

[Chorus]
You think yellow, I say gold
It’s the color of my real skin
I am young but I am told
That my history flows within

You think yellow, I say gold
Feel the current of red river
Through my soul
You think yellow, I say gold

[Verse 2]
Draw my thoughts in China ink
On my paper made of rice
I am shy in the begin
When a boy gives me the eye

Karaoke I sing
Balance my yang with my ying
When I say I love to follow eastern winds

[Chorus]

[Interlude]
Oh red river take me home
Feel the current through my soul

[Chorus]

You think yellow…

[Chorus]

You think yellow, I say gold…
Flow red river through my soul…
Oh, red river take me home…

4 comments

  1. Hôm nghe bài này chị lại chảy nước mắt như lần đầu nghe Bonjour Việt Nam. Tinh thần dân tộc cao ngút ngàn 😆 😆 😆

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.