Sáng tạo với giấy vụn

Mình rất chú trọng giúp con phát triển tư duy sáng tạo & nghệ thuật, bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách rất dễ thực hiện, có thể làm mọi lúc mọi nơi, đó là sáng tạo với giấy vụn.

Cả 2 bé nhà mình bắt đầu rất sớm với trò chơi sáng tạo này, khoảng gần 2 tuổi. Từ bất kỳ 1 mảnh giấy nào, bé đều tận dụng để tạo hình bằng cách xếp, cắt, dán, xé …vv. Thỉnh thoảng mình ra đề tài cho bé làm, thường là tạo một vật thể có chủ để hoặc tập phối màu sắc, ví dụ : một ngôi nhà, 1 chiếc tàu, một bức tranh phối màu mà không cần có hình của tranh kiểu như tranh trừu tượng vậy. Bé sẽ phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, khéo léo và cảm thụ nghệ thuật.

Các bạn cứ thử xem, sẽ thấy con cái chúng ta thật là giỏi.

Đây là 1 trong những tác phẩm xé dán của bé nhà mình, làm chưa tới 10 phút:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.