Các tầng khí quyển

Con đang học về các tầng khí quyển. Cuối tuần con nằm lật qua lật lại, lăn tới lăn lui mà vẫn không nhớ hết các tầng khí quyển 😀 😀 Mặc dù cô giáo không bắt học thuộc lòng, nhưng con cần phải biết các đặc điểm chính của từng tầng và tác động của nó đến sự sống ở Trái Đất.

Hôm nay đi học về con lụi cụi làm bài tập của môn này. Cô giáo tóm lược định nghĩa và đặc điểm trong mấy dòng, sau đó con dán vào trang A4 và vẽ thêm hình minh hoạ, tô màu. Các tầng dán chồng lên nhau nhìn như cầu vồng, nhưng khi lật mỗi tầng ra đều có nội dung bài học bên trong. Làm xong bài tập thì con cũng nắm cơ bản kiến thức luôn, nhất là ghi nhớ thứ tự của các tầng. Bảng này cũng rất tiện mang theo bên mình để ôn tập. Đấy, phương phá trực quan sinh động có tác dụng như kiểu “linh đơn hoàn tán” chữa bách bệnh í 🙂 🙂 Mà các cô chịu khó làm học cụ ghê cơ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.