Vẽ sketch để tô màu

Thật ra mình cũng không biết gọi cái này như thế nào cho đúng. Nó là sketch để tô màu. Mà tiếng Việt mình nên gọi sketch là gì cho đúng nhỉ?

Hồi bé thì mình lên mạng in về cho bé tô. Còn bây giờ thì tụi nhỏ tự sketch để tô luôn. Mà mình thấy vụ tự vẽ sketch này cũng rất hay. Làm sao để bố trí tất cả hình ảnh gọn gàng trong một cái khung và các mảng hình đa dạng, phong phú. Cái này đòi hỏi có trí tưởng tượng và sắp đặt hình ảnh? Mình nghĩ thế.

Tụi nhỏ làm nhanh ghê. Gặp mình lọ mọ chắc cả tháng chưa xong

Art1

Art2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.