Tôi là một bà mẹ Việt Nam, chưa được … “phong tặng Anh Hùng”, nhưng tôi cũng tự nhận mình can đảm và dũng cảm khi chia sẻ chuyện nuôi dạy con cho cộng đồng.

Tôi cho rằng mình can đảm vì tôi không phải là chuyên gia giáo dục hay y tế mà lại đi nói chuyện nuôi dạy con. Tôi một tay nuôi con, một tay bôn ba thương trường để kiếm tiền, chứ không may mắn như các bà mẹ có thể toàn tâm toàn lực chăm lo cho gia đình. Tôi đã mất rất nhiều công sức và thời gian để thu thập, tổng hợp và vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm nuôi dạy con, nên tôi muốn chia sẻ lại cho người đi sau đỡ vất vả tìm kiếm, nhất là các bố mẹ ít thời gian như hoàn cảnh của tôi.

Đa số kiến thức và kinh nghiệm trong Blog này đều đã được áp dụng cho gia đình tôi, có được kết quả tốt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nó sẽ hoàn toàn tốt với gia đình nhà bạn. Vì vậy, bạn hãy hành động như một “người tiêu dùng thông minh” 🙂

Với tôi, Nuôi Dạy Con Cái là Trách Nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Và đó cũng chính là Hạnh Phúc của người được làm cha & làm mẹ …

NUÔI DẠY CON LÀ TRÁCH NHIỆM – Là trách nhiệm của người làm cha mẹ vì con cái là của chúng ta chứ không phải của xã hội

NUÔI DẠY CON LÀ HẠNH PHÚC – Là hạnh phúc của người được may mắn trở thành người cha, người mẹ trong khi xung quanh còn có có biết bao người khác kém may mắn hơn chúng ta khi họ không được cơ hội trở thành cha mẹ.

Vì vậy, hãy là những người bố mẹ “có trách nhiệm và hạnh phúc” nhé!

Nếu bạn cần trao đổi thêm, vui lòng gửi tôi một lời nhắn